Klachtenregeling

1. Klachtmelding

1.1 De klacht moet gemeld worden via e-mail aan de organiserende instantie van de cursus, te weten: AquaPlanning. De klacht wordt ten alle tijden
vertrouwelijk behandelt en de organisatie garandeert een discrete behandeling ervan.

1.2 AquaPlanning geeft binnen 7 werkdagen een mondeling en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht.

1.3 AquaPlanning zal de klacht binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd nodig is, zal desbetreffende partij dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan wederpartij. Tevens wordt daarbij de verwachte termijn aangegeven waarbij een oplossing verwacht wordt.

1.4 Mocht u niet tevreden zijn over de uitkomst of over de afwikkeling van de klacht door AquaPlanning dan wordt een derde onafhankelijke partij ingeschakeld die partijen bindend adviseert over de afwikkeling van de klacht. U dient uw bezwaren schriftelijk te richten tot: Royal Yachting Association,  member.services@rya.org.uk, tel nr: 0044 238060 4159. Een onafhankelijk panel  doet uitspraak van na partijen te hebben gehoord. Eventuele consequenties worden door AquaPlanning snel afgehandeld.

1.5 De klacht wordt geregistreerd en voor een duur van 2 jaar na datum van indienen bewaard.